Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
14 listopada 2019,
Rogera, Serafina, Agaty
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 

 

 

Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej

„OKATiK”

 

Na terenie Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych działa Okręgowy Klub Aktywności Twórczej i Kulturalnej „OKATiK”, który zrzesza osoby niewidome oraz niedowidzące zainteresowane działalnością kulturalną i artystyczną.

Klub OKATiK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Nie posiadając osobowości prawnej działa w oparciu o regulamin przyjęty przez Zarząd Okręgu i w ramach struktur organizacyjnych PZN, który tę osobowość reprezentuje.

Głównymi celami Klubu jest:

- rozwijanie inwencji twórczej osób niewidomych i słabo widzących,

- upowszechnianie aktywnych form rehabilitacji przez sztukę,

 - propagowanie wzajemnego wspierania się członków Klubu,

- integracja z innymi środowiskami twórczymi.

Praca Klubu odbywa się w czterech sekcjach:

- plastycznej,

- literacko - redakcyjnej,

-przestrzeni artystycznej

Członkowie Klubu „OKATiK” przekazują sobie wzajemnie informacje o wszystkich przeglądach, konkursach artystycznych organizowanych przez różne Stowarzyszenia i wzajemnie mobilizują się do działania poprzez uczestnictwo. Spotkania poszczególnych sekcji Klubu  mają charakter wymiany doświadczeń, doskonalenia własnych umiejętności i podejmowania nowych inicjatyw. Kilka razy w roku spotykamy się w Okręgu z artystami i działaczami kultury – organizując konkursy, przeglądy, warsztaty artystyczne.

 

Zapraszamy na comiesięczne spotkania tematyczne dla wszystkich zainteresowanych z terenu całego województwa (również nie zrzeszonych w Klubie „OKATiK”), które odbywają się w drugi poniedziałek każdego miesiąca o godz. 13:

 

W ramach Klubu „OKATiK” działa również:

- Klub „Esperanta Amiko”, którego członkowie spotykają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (godz. 17.00 w MCK

- Klub Polskiej Książki, którego „otwarta półka” mieści się w naszej Bibliotece Okręgowej

- Klub Seniora

Poszczególne sekcje i Koła spotykają się co tydzień (w każde poniedziałki, godz. 13:00) w siedzibie Okręgu (p. 14)

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

OKRĘGOWY KLUB AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ I KULTURALNEJ „OKATiK”

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI

ul. Powstańców Wlkp.33, 85-090 Bydgoszcz

 

Prezes Klubu - Helena Skonieczka, (tel. 693 551 356)

 
Wydawnictwa Okręgowe:

Od pięciu lat ukazują się cykliczne wydawnictwa (drukiem powiększonym) obrazujące działalność kulturalną w Okręgu, a także promujące twórczość osób niewidomych i słabo widzących z terenu naszego województwa.

Wszystkie wydawnictwa dostępne są w Okręgowej Bibliotece Książki Mówionej PZN.

Od kilku lat ukazują się również wydawnictwa w ramach serii „Biblioteka OKATiKa”.

Dotychczas ukazały się:

1. Kujawy i Pomorze sercem widziane, 2004r. red. H. Skonieczka, L. Mokańska;

2. Śpiewnik dla wszystkich, którzy lubią śpiewać, wędrować i biesiadować, 2004r. red. H. Skonieczka;

3. Kantu kaj lernu esperanton, 2004r. red. H. Skonieczka, (śpiewnik popularnych    polskich piosenek w języku Esperanto, wydany w dwóch wersjach: drukiem    powiększonym i pismem brajla);

4. Wczoraj i dziś na Kujawach i Pomorzu, 2005r.  red. H. Skonieczka, L. Mokańska;

5. Niewidomi na Kujawach i Pomorzu otwarci na świat twórczą aktywnością, 2006r. red. H. Skonieczka, (drukiem powiększonym i MP-3);

6. Łączy nas Bydgoszcz, 2006r. red. H. Skonieczka;

7. Bydgoszcz na fali, 2007r. red. H. Skonieczka;

8. Śpiewająca rodzina, 2007r. praca zbiorowa z serii „Biblioteka OKATiKa”, (w dwóch wersjach: drukiem powiększonym i pismem brajla);

9. Szklana miłość, Barbara Pulina-Wnęk,  z serii: „Biblioteka OKATiK-a”, 2007r.;

10.  W ogrodzie wspomnień, Józef Wawroń,  z serii: „Biblioteka OKATiK-a”, 2007r.;

11. Czułe spojrzenia, Helena Dobaczewska-Skonieczka, nagranie MP-3, 2008r.;

12. Historia niewidomych na Kujawach i Pomorzu; zmiany kulturowo-obyczajowe, Janina Śledzikowska, 2008r. (drukiem powiększonym i MP-3);

13. Od konkursu do wystawy, Helena Dobaczewska-Skonieczka, z serii „Biblioteka OKATiKa”, 2008r.;

14.  Warto wiedzieć, 2009r. oprac. Anna Kruczkowska;

15. Poradnik Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Kujawsko-Pomorskiego,   2009r. oprac. Anna Kruczkowska;

16. Jesteś moją nadzieją, Almanach poezji religijnej, red. H. Skonieczka, ks. Piotr Buczkowski,  z serii: „Biblioteka OKATiK-a”, 2010r.;

17. Niewidomi w kulturze, podsumowanie roku jubileuszowego w PZN, 2011

18. Twórczy Rejs OKATiK-a 2012, Bydgoszcz 2012

 …………………………………………………………………………..

Od 2002 roku Okręg Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Niewidomych wydaje co kwartał Okręgowy Biuletyn Informacyjny Kujaw i Pomorza, Polskiego Związku Niewidomych obrazujący działalność ludzi niewidomych i słabo widzących „Oko”.

Przygotowywany jest on drukiem powiększonym, pismem brajla (dla osób całkowicie niewidomych) i nagrywany systemem cyfrowym (MP-3). Dostępny jest on we wszystkich Kołach Powiatowych naszego Okręgu a także na naszej stronie internetowej

 

 

 

 

 

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert