Biuletyn Informacyjny "OKO nr 55"

Wersja PDF

Wersja HTML

Wersja Audio:

OKŁADKA
STOPKA REDAKCYJNA
OD REDAKCJI
AKTUALNOŚCI - KRAJOWY ZJAZD
AKTUALNOŚCI - OKATiK ZAKOŃCZYŁ SWOJĄ MISJĘ
AKTUALNOŚCI - COŚ SIĘ KOŃCZY COŚ ZACZYNA
AKTUALNOŚCI - NAGRODA IM. WINNICKIEGO
KULTURA - INTERAKTYWNIE W GALERII SZTUKI NOWOCZESNEJ
KULTURA - WYSTĘP WTZ MEGA-ART
KULTURA - MUZEA PRZYJAZNE NIEWIDOMYM
WIEŚCI Z KÓŁ
DUSZPASTERSTWO - ŹRÓDŁO WODY ŻYCIA
DOSTĘPNOŚĆ - PRZYJAZNY DWORZEC
DOSTĘPNOŚĆ - WSZYSTKIE NOWE POLSKIE FILMY DOSTĘPNE Z AUDIODESKRYPCJĄ
DOSTĘPNOŚĆ - ADAPTER I ADAPTER W SZKOLE
KU SAMODZIELNOŚCI - TAKA JAK ONE
KU SAMODZIELNOŚCI - JAK DOJŚĆ Z LASKĄ DO DWORCA PKP
PORADY PRAWNE - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ZDROWIE - DBAJ O OCZY - PLAMING
ZDROWIE - OWOCE, KTÓRYM WARTO DAĆ SIĘ SKUŚIĆ
ZDROWIE - CENNE JAK ZDROWIE, ZADBAJMY O NIE
TYFLOTECHNIKA - TELEFON NAWIGACJA VIAOPŁATA NAV
TYFLOTECHNIKA - UŁATWIENIA DOSTĘPU WINDOWS 10
TYFLOTECHNIKA - GRY MEMO PRZESTRZENNE
TYFLOTECHNIKA - POZNAJEMY KLAWIATURĘ W IPHONE URZĄDZENIACH
CIEKAWE - URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW
CIEKAWE - KSIĄŻKI DO PODUSZKI
CIEKAWE - JAK STWORZYĆ STRONĘ NASZEGO KOŁA NA FACEBOOKU
CIEKAWE - OKIEM NA PRZYRODĘ - MIEJSKA ZIELEŃ
CIEKAWE - SPORT
SPROSTOWANIE
PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA
PRAKTYCZNE DROBIAZGI

PODARUJ SWÓJ 1% NA PZN

 
BRANDSTETER - RACHUNEK KAMIENI
BRANDSTETER - INNOCENZO DA PALERMO
MARIA TROST  - TRZY TOPOLE