Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
2 czerwca 2020,
Erazma, Marianny, Marzanny
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki
KWARTALNIK "OKO" NADAL BĘDZIE WYDAWANY komentarze [0]
„OKO”
Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”. Termin realizacji od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 r.
Jest to drugi okres realizacji umowy wieloletniej w ramach której kontynuujemy wydawanie kwartalnika „OKO”.
W drugim okresie finansowania zostaną wydane 4 kolejne numery, w czterech wersjach. Będziemy wydawać każdy z numerów w następujących ilościach:
• powiększonym drukiem - 1000 egzemplarzy,
• pismem punktowym – 30 egzemplarzy,
• w wersji dźwiękowej na CD (czytanej przez lektora) – 100 sztuk,
• w wersji internetowej.
Czasopismo „OKO” ma charakter informacyjny, a zamieszczane treści dotyczą zarówno działalności okręgu i 17 kół powiatowych PZN mieszczących się w woj. kuj-pom., propozycji władz lokalnych i jednostek pomocowych skierowanych do osób niepełnosprawnych, promowana jest aktywność kulturalna, społeczna i zawodowa. Zamieszczane są informacje dot. rehabilitacji osób niewidomych, popularyzacji różnych form szkoleń rehabilitacyjnych i zawodowych, działalności duszpasterstwa niewidomych, dobre praktyki dotyczące rehabilitacji społecznej, poradnictwo prawne, informacje dotyczące sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania itp., a także informacje na temat zdrowego stylu życia. Przedstawiane są pasje zainteresowania, sukcesy twórców ze środowiska oraz osiągnięcia niewidomych sportowców.
Czasopismo jest wysyłane z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy drogą pocztową do 3 jednostek Polskiego Związku Niewidomych (Białystok, Wrocław i Szczecin), do kół powiatowych na terenie województwa kuj-pom. i za ich pośrednictwem rozprowadzane wśród osób zainteresowanych, mieszkających na terenie danego powiatu. Wzorem lat ubiegłych wysyłane jest także do niektórych bibliotek, MOPS-ów i PCPR-ów w woj. kuj-pom. oraz do indywidualnych odbiorców z terenu całej Polski (którym trudno jest do-trzeć do okręgów lub kół), drogą pocztową w wybranej, najbardziej dogodnej dla nich wersji: brajlowskiej, czarnodrukowej czy dźwiękowej.
Biuletyn Informacyjny „OKO” jest czasopismem bezpłatnym.
Dodał: PZN kuj-pom, dnia 31.05.2019, 12:55
[skomentuj] [wróć do newsów]


PsNews::info
Do tego newsa nie dodano jeszcze żadnego komentarza.
[skomentuj]

Powered by PsNews
Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert