Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki
WSPARCIE REHABILITACYJNE REALIZOWANE PRZEZ OKRĘG komentarze [0]
„CENTRUM REHABILITACJI NIEWIDOMYCH
I SŁABO WIDZĄCYCH”

Realizacja projektu od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku.
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2021
pn. „SIĘGAMY PO SUKCES”.

 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku – I okres realizacji projektu
 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku – II okres realizacji projektu
 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 roku – III okres realizacji projektu

W I okresie realizacji projektu tj. od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku działaniami projektowymi obejmiemy łącznie 570 osób w tym 6 dzieci.

• 500 osób obejmiemy jednorazowym poradnictwa i do-radztwa „WARTO WIEDZIEĆ”.
• 70 osób w tym 6 dzieci będzie mogło wielokrotnie ko-rzystać ze wszystkich form wsparcia realizowanych w ramach projektu.

Wsparciem grupowym (z zakwaterowaniem) w I okresie realizacji projektu obejmiemy
• 16 liderów/animatorów
• 8 osób skorzysta z rehabilitacji podstawowej.
• 8 osób skorzysta z zajęć tyfloinformatycznych
• 8 osób skorzysta z zajęć z zakresu użytecznych technologii.

W RAMACH PROJEKTU PROWADZIMY:

 Zajęcia stacjonarne, z zakwaterowaniem i wyżywieniem w ORiS „Homer” w Bydgoszczy, realizowane w grupach 4-osobowych.
1. Z ZAKRESU REHABILITACJI PODSTAWOWEJ
Zajęcia te mają na celu nauczenie bezwzrokowych sposobów wykonywania niezbędnych czynności dnia codziennego i samoobsługi z wykorzystaniem pomocy rehabilitacyjnych, oznakowania sprzętu gospodarstwa domowego oraz zapoznanie z zasadami posługiwania się białą laską i przemieszczania się z przewodnikiem.
Uczestnicy zajęć otrzymają pakiet rehabilitacyjny.

2. TYFLOINFORMATYKA - 2 grupy 4-osobowe.
(2 zjazdy po 4 dni)
Zajęcia te są przeznaczone są dla osób, które chcą nabyć umiejętności posługiwania się komputerem, podstawowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem w stopniu pozwalającym na swobodną pracę przy komputerze w warunkach domowych.
Głównym celem jest przeszkolenie osób słabo widzących i niewidomych w zakresie obsługi komputera do-stosowanego do ich potrzeb.

3. UŻYTECZNE TECHNOLOGIE - 2 grupy
4-osobowe,
Zajęcia mają na celu nabycie przez osoby z dysfunkcją wzroku umiejętności korzystania z urządzeń mobilnych takich jak smartphone, tablet czy też smartwatch, oraz sprzętu elektronicznego. Zajęcia te przeznaczone są dla beneficjentów, którzy chcą korzystać z dostępu do informacji a także wykorzystywać nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny ułatwiający codzienne funkcjonowanie.

 Zajęcia cykliczne
4. PRZYJAZNY DOM – zajęcia cykliczne
Zajęcia będą miały charakter warsztatów obsługi różnorodnych sprzętów kuchennych, sprzętu AGD, użytkowania przyrządów gospodarstwa domowego, testowania nowości sprzętowych i wypracowywanie bezpiecznych sposobów wykorzystywania przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.
Zajęcia będą odbywały się w systemie stacjonarnym, 1 raz w miesiącu dla każdej z 2 grup.

5. ZDROWY STYL ŻYCIA
Celem spotkań jest promowanie zdrowego stylu życia w środowisku osób z dysfunkcją wzroku, a zwłaszcza wśród osób chorujących na cukrzycę.
Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu (naj-częściej w trzecią środę miesiąca). Na spotkania zapraszamy niewidomych zainteresowanych edukacją zdrowotną oraz członków ich rodzin.

6. WSPARCIE DLA SENIORÓW
Utworzymy grupę wsparcia, którą obejmiemy około 10 osób, dla której będziemy organizować spotkania 2 razy w miesiącu.
Zaproponujemy różne formy spędzania czasu wolnego, m.in. wspólne spacery do miejsc atrakcyjnych, nowych, zmienionych, oraz do placówek kultury.

7. SEKCJA TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI
Celem spotkań jest rozwijanie inwencji twórczej osób niewidomych i słabo widzących, upowszechnianie aktywnych form rehabilitacji. Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze odbywać się będą w 2 grupach 4-osobowych.

8. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – zajęcia usprawniające. Będą odbywały 1 raz w tygodniu.
Celem tej formy wsparcia jest podniesienie sprawności fizycznej przede wszystkim u starszych osób niewidomych i słabo widzących. co ma przyczynić się do wzrostu aktywności społecznej i poprawy jakości życia tej grupy osób.

9. KAWIARENKA PODRÓŻNIKA
Celem tej formy wsparcia jest umożliwienie osobom niewidomym poznanie interesujących miejsc w Polsce i na świecie. Na spotkania będą zapraszane osoby, które zechcą podzielić się swoją pasją i doświadczeniem po-dróżniczym. Będzie można opowiedzieć o swoich podróżach, pokazać zdjęcia, pamiątki itp. Będą prezentowane filmy w dostępnej formie.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu z przerwą wakacyjną w sierpniu.

 Spotkania jednorazowe

10. SPOTKANIE DLA NOWO OCIEMNIAŁYCH
Spotkanie ma na celu wyposażenie uczestników w in-formacje istotne dla osób z niepełnosprawnością wzroku: ulgi, przywileje, programy celowe, sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy itp. Celem tej formy wsparcia jest także wzrost wiedzy dotyczącej prawidłowego udzielania wsparcia niepełnosprawnemu członkowi rodziny oraz zrozumienie jego trudności i możliwości.

11. SPOTKANIIA DLA ANIMATORÓW
W każdym roku zostanie zorganizowane jedno spotka-nie dwudniowe, w którym wezmą udział osoby, które włączyły się w aktywną działalność na rzecz środowiska niewidomych w społeczności lokalnej.
Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą przepisów regulujących sytuację osoby z niepełnosprawnością i innych zagadnień istotnych dla efektywnego wsparcia osób niewidomych i słabo widzących.
Zostaną zapoznani z ofertami rehabilitacyjnymi skierowanymi do osób z niepełnosprawnością wzroku, możliwościami ich usprawnienia,

INDYWIDUALNE FORMY REHABILITACJI
a) z zakresu rehabilitacji podstawowej obejmujące poznanie zasad i technik bezpiecznego poruszania się z białą laską, obsługi sprzętu rehabilitacyjnego codziennego użytku, podstaw pisma punktowego oraz do-boru pomocy optycznych i nieoptycznych
b) nowoczesne technologie z zakresu korzystania ze sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania dla osób niewidomych i słabo widzących oraz z urządzeń mobilnych.
c) Indywidualne konsultacje dla animatorów lokalnych - przede wszystkim w zakresie form wsparcia osób z niepełnosprawnością wzroku, nowości w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy optycznych, zmian w regulacjach prawnych itp.
d). biblioteka książki mówionej - wybór i nagrywanie książek mówionych oraz wypożyczanie odtwarzaczy.
e). orientacja przestrzenna – W I okresie realizacji projektu 4 najbardziej potrzebujące osoby niewidome może skorzystać z instruktażu w zakresie orientacji przestrzennej w miejscu zamieszkania w celu poznania najistotniejszych tras i bezpiecznych sposobów ich pokonywania. Zakres zajęć to: podstawowe techniki poruszania się z białą laską, prawidłowe wykrywanie prze-szkód na trasie, korzystanie z punktów orientacyjnych na trasie itp.

PORADNICTWA I DORADZTWA REHABILITACYJNE
Celem tej formy wsparcia jest zwiększenie samodzielno-ści oraz aktywności osób niewidomych i słabo widzących w życiu społecznym poprzez udzielanie poradnictwa i in-formacji w różnym zakresie:
• Poradnictwo rehabilitacyjne, socjalno-bytowe itp.
• wsparcie tyflopedagogiczne skierowane do rodziców niewidomych dzieci oraz młodzieży
• indywidualne wsparcie psychologiczne - mające na celu doraźną pomoc osobom niewidomym i słabo widzącym w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności, a także przezwyciężenie oporów w rehabilitacji wynikających z niezrozumienia potrzeb osób z dysfunkcją wzroku
• konsultacje prawne - Celem jest zapewnienie dostępu do bezpłatnej, fachowej pomocy prawnej. Zakres udzielanych porad będzie bardzo szeroki. Porady prawne udzielane są w każdy drugi wtorek miesiąca. Na spotkanie z prawnikiem należy zapisać się telefonicznie pod nr 52 341-32-81

Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są pod nr tel. 508 008 493

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z OFEROWANYCH FORM WSPARCIA
Dodał: PZN kuj-pom, dnia 14.06.2022, 09:19
[skomentuj] [wróć do newsów]


PsNews::info
Do tego newsa nie dodano jeszcze żadnego komentarza.
[skomentuj]

Powered by PsNews
Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert