Biuletyn Informacyjny "OKO nr 50"

Wersja PDF

Wersja HTML

Wersja Audio

OKŁADKA
OD REDAKCJI
STOPKA REDAKCYJNA
NIECO HISTORII
DODATEK DO WERSJI AUDIO
PZN NASZE STOWARZYSZENIE
DO AUTOBUSÓW INACZEJ
KLUB ABSOLWENTÓW - KOMUNIKAT
WSPOMNIENIA ZE STUDIÓW
KLUB OKATiKA
WIEŚCI Z KÓŁ
KLUB OKATIK - ZAPOWIEDZI
DZUSZPASTERSTWO
KU SAMODZIELNOŚCI
WŚRÓD NAS PRACA DLA NIEWIDOMYCH
PRZYGODA Z GRETĄ
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
NIEWIDOMI KONSUMENCI NA ZAKUPACH
PORTAL WIEDZY DLA KONSUMENTA
ZDROWIE - ZAKSZTUSZENIE
DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH
JAK Z IPHONA ZROBIĆ ODTWARZACZ KSIĄŻKI MÓWIONEJ
NASZE PASJE
PŁYNOMIERZ DO WANNY
SÓL KUJAWSKIE ZŁOTO
KSIĄŻKI DO PODUSZKI
SPORT 
TAKICH LUDZI NAM POTRZEBA
PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA
PRAKTYCZNE DROBIAZGI DO KUCHNI
PODARUJ SWÓJ 1%
 
ROLAND ŚWISTEK BĄDŹ MOIM NADCHNIENIEM 
KAMIL CZESZEL POLSKA MADONNO
PRZEMYSŁAW CACKOWSKI JASKÓŁKA UWIĘZIONA