Biuletyn Informacyjny "OKO nr 52"

Wersja PDF

Wersja HTML

Wersja Audio:

OKŁADKA
STOPKA REDAKCYJNA
OD REDAKCJI
OFERTA REAHABILITACYJNA PLACÓWKI
OFERTA REAHABILITACYJNA JESTEM SAMODZIELNY
ZAPROSZENIE - GRY PLANSZOWE
ZAPROSZENIE - RANDKA NA SKRÓTY
ZOBACZYĆ METAFIZYKĘ
RADOSNY PLUSK
WIEŚCI Z KÓŁ
MÓJ MAŁY IKONOSTAS
PIELGRZYMKA DO ŁOWICZA
UDZWIĘKOWIONE BANKOMA
FUNDACJA KATARZYNKA I JEJ DZIAŁALNOŚĆ
KIOSK Z PRASĄ DLA NIEWIDOMYCH
ULGI POLSKIM BUSIE
WSPÓLNA DROGA
TAKA JAK ONE
RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA BYDGOSZCZY W NOWYM SKŁADZIE
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ - WŁOCŁAWEK
SKŁADAMY WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
LECZENIE KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI
RANY
GRY PLANSZOWE - CHIŃCZYK
IPHONE - BŁYSKAWICZNE ROZPOZNAWANIE TEKSTU
NASZE PASJE - DECOUPAGE
WSZYSTKO O PSIE PRZEWODNIKU
OKIEM NA PRZYRODĘ
SPORT
KSIĄŻKI DO PODUSZKI
PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA
PRAKTYCZNE DROBIAZGI DO KUCHNI
 
FAUST AKT 2