Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 MOGĘ WIĘCEJ 2019

Od 1.04.2019 r. Okręg Kujawsko-Pomorski PZN realizuje pro-jekt dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt jest skierowany do wszystkich niewidomych i słabo wi-dzących mieszkańców naszego województwa oraz członków ich rodzin i/lub opiekunów.
W ramach projektu prowadzone będą warsztaty i szkolenia z zakresu m.in. zasad poruszania się z białą laską i przewodni-kiem, pisma punktowego brajla, sprzętu ułatwiającego samo-dzielne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku itp. Zakres każdorazowo będzie dostosowany do potrzeb osób zainteresowanych.
Zajęcia będą prowadzone w siedzibie Okręgu w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33 w dni robocze oraz w Inowrocławiu i Żninie – o terminach zajęć w powyższych miej-scowościach będą informować prezesi kół powiatowych PZN. W obu kołach odbędą się po trzy spotkania dla zainteresowa-nych.
W ramach projektu zostanie zaktualizowany i wydany Informa-tor PZN dla osób z niepełnosprawnością wzroku w powiększo-nym druku oraz na płycie CD zawierający opracowany w do-stępnej formie zbiór przepisów istotnych dla osób z niepełno-sprawnością wzrokową. Każda zainteresowana osoba z terenu województwa kujawsko-pomorskiego może skorzystać ze wsparcia w wybranym przez siebie punkcie rehabilitacyjnym.
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 52/341 32 81,
515 231 030 oraz 508 008 493
Zachęcamy Państwa do korzystania z powyższych propozycji.


 

 

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert