Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024”

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy prowadzi nabór uczestników Programu „Asystent

Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024, którym przyznana zostanie usługa asystenta. Celem programu jest zapewnienie dostępności usług asystencji osobistej tj wsparcia w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Szczegóły nt. Programu „ Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024 znajdują się na stronie niepelnosprawni.gov.pl.

 Nabór jest otwarty dla wszystkich niewidomych mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego, spełniających kryteria programu tzn. posiadających znaczny stopień  niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do w/w. Realizacja programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” - edycja 2024, jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego. Usługi asystentów zostaną zapewnione w przypadku podpisania umowy przez PZN Okręg Kujawsko-Pomorski i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ws. realizacji Programu.

Udział w programie „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024 jestbezpłatny.

W ramach naboru do programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024 do objęcia usługą asystentów dostępne są 63 miejsca dla osób niewidomych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w tym z niepełnosprawnością sprzężoną , mających trudności z komunikacją i mobilnością.

Świadczenie usługi asystenta odbywa się zgodnie z zapisami programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024 i w szczególności może polegać na pomocy asystenta w:

1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

2. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

3. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez

uczestnika miejsca,

4. załatwianiu spraw urzędowych,korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

Uczestnikom programu przysługuje maks. 400 godz. usług asystenta na osobę.

 2. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1] , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

 

Zgłoszenia uczestnika należy dokonać na Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”– edycja 2024, stanowiącej załącznik Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” - edycja 2024.

Do pobrania poniżej....

Wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego oraz dane uzupełniające asystenta ( w załączeniu) należy złożyć w Biurze Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy ul. Powstańców Wlkp.33 w terminie do dnia 01.02.2024 r.

Przed złożeniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z załączonym Regulaminem Projektu oraz Klauzulą Informacyjną.

Realizacja programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024

planowana jest od początku marca do końca grudnia 2024 r.

O kwalifikacji do uczestnictwa w Programie zdecyduje powołana komisja. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu wzroku zainteresowane możliwością skorzystania z usług asystenta oraz osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta prosimy o kontakt telefoniczny w poniedziałki i wtorki w godzinach 9-13 z koordynatorem projektu p. Urszulą Hanyżewską pod nr telefonu 52 341 32 81

 Załączniki

Regulamin naboru

Karta Zgłoszenia

Klauzula informacyjna w ramach Programu

Karta zgłoszenia asystenta

 

Karta realizacji

Karta rozliczenia pojazdu

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert