Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

SAMODZIELNIE

W PRZYSZŁOŚĆ

O PROJEKCIE

Projekt skierowany do 65 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym z powiatów inowrocławskiego i Inowrocławia, włocławskiego, Włocławka, wąbrzeskiego, golubsko - dobrzyńskiego (bez gminy Kowalewo Pomorskie), aleksandowskiego, grudziądzkiego i Grudziądza zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubóstwem.

 W celu aktywizacji społeczno - zawodowej ww. grupy docelowej wsparciem z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym objęto również ich najbliższe otoczenie. Okres realizacji projektu: lipiec 2016 -grudzień 2017.

 Celem głównym projektu jest wzrost aktywizacji społeczno - zawodowej 65 osób niepełnosprawnych z powiatów województwa kujawsko - pomorskiego: inowrocławskiego,Inowrocławia, golubsko - dobrzyńskiego (bez gminy Kowalewo Pomorskie), wąbrzeskiego, grudziądzkiego, Grudziądza, włocławskiego i Włocławka oraz aleksandrowskiego i integracja społeczna osób z otoczenia uczestników do 31 grudnia 2017 roku.
 

 Celem głównym projektu jest wzrost aktywizacji społeczno - zawodowej 65 osób niepełnosprawnych z powiatów województwa kujawsko - pomorskiego: inowrocławskiego,Inowrocławia, golubsko - dobrzyńskiego (bez gminy Kowalewo Pomorskie), wąbrzeskiego, grudziądzkiego, Grudziądza, włocławskiego i Włocławka oraz aleksandrowskiego i integracja społeczna osób z otoczenia uczestników do 31 grudnia 2017 roku.


Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie samodzielności 65 osób niepełnosprawnych

 2. Wzrost wiedzy i umiejętności 65 osób niepełnosprawnych w obszarze autoprezentacji, technik i metod

skutecznego poszukiwania pracy, zdrowego trybu życia oraz sytuacji lokal. rynku pracy.

 3. Wzmocnienie motywacji do zmiany sytuacji społeczno - zawodowej 65 osób niepełnosprawnych

 4. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 50 osób niepełnosprawnych potwierdzonych uzyskaniem dyplomów, certyfikatów;

5. Nabycie doświadczenia zawodowego przez 23 uczestników projektu;

6. Uzyskanie zatrudnienia przez minimum 22% osób niepełnosprawnych (w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub niepełnosprawnością sprzężoną będzie to 12%) w term. do 3 miesięcy po ukończeniu udziału w projekcie

7. Postęp w procesie aktywizacji społeczno -zawodowej i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia bądź udział w dalszej aktywizacji społecznej, społeczno - zawodowej lub zawodowej przez min. 56% UP (w przypadku ON w stopniu znacznym lub niepełnosprawnością sprzężoną będzie to 46 %) w terminie do 3 m-cy od zakończenia udziału uczestników w projekcie.

8. Wzmocnienie właściwej postawy 30 osób z otoczenia wobec osób niepełnosprawnych


 Zadania:

1. Preselekcja i Indywidualna Ścieżka Rozwoju
2. Aktywizacja społeczna - wsparcie grupowe

3. Aktywizacja społeczna - wsparcie indywidualne

4. Szkolenia i kursy zawodowe

5. Aktywizacja zawodowa - doradztwo

6. Aktywizacja zawodowa - staże

7. Otoczenie - integracja społecznaCałkowita wartość Projektu wynosi: 1 220 759,28 zł
Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi: 1 037 584,88 zł
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert