Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 „WIEM  WIĘCEJ 2017”

Od 15.03.2017 r. Okręg Kujawsko-Pomorski PZN realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Projekt jest skierowany do wszystkich niewidomych i słabo widzących mieszkańców naszego województwa oraz członków ich rodzin i/lub opiekunów.
W ramach projektu prowadzone jest  poradnictwo i doradztwo rehabilitacyjne oraz udzielane są informacje na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych. Po-radnictwo dotyczące sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób nie-pełnosprawnych będzie połączone z prezentacją pomocy rehabilitacyjnych oraz z instruktażem korzystania z nich. Poradnictwo i doradztwo rehabilitacyjne polega nie tylko na przekazywaniu informacji istotnych dla beneficjentów, ale także na pomocy w wypełnianiu wniosków w celu ubiegania się o różnorodną pomoc.
W ramach projektu prowadzone jest poradnictwo i doradztwo rehabilitacyjne w Bydgoszczy, w siedzibie Okręgu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33 oraz w Lip-nie i w Nakle w siedzibie Koła Powiatowego PZN.  
Poradnictwo obejmuje bardzo szeroki zakres tematyczny i każdorazowo  dostosowa-ne jest do indywidualnych potrzeb i oczekiwań osób korzystających.
Poradnictwo rehabilitacyjne jest połączone z prezentacją sprzętu rehabilitacyjnego, jak również z instruktażem w zakresie:
- wykonywania czynności dnia codziennego,
- korzystania z białej laski
- korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego,
- korzystania z pomocy optycznych i nieoptycznych (folie optyczne, lupy, powięk-szalniki, lampy itp.)
- korzystania ze sprzętu tyflotechnicznego
- korzystania ze sprzętu tyfloinformatycznego,
W ramach projektu zorganizujemy 2 spotkania dla osób nowo ociemniałych w Byd-goszczy, o terminach spotkań poinformujemy za pośrednictwem Zarządów Kół Po-wiatowych.
Zachęcamy Państwa do korzystania z powyższych propozycji
Zapraszamy do punktu rehabilitacyjnego:
1. w Bydgoszczy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 14:00 - wsparcia udzielają instruktorzy orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, specjaliści w zakresie doboru pomocy optycznych i nieoptycznych oraz tyfloin-formatyk.
2. w Nakle oraz w Lipnie (od kwietnia) raz na dwa miesiące wsparcia rehabilitacyj-nego będą udzielali tyflopedagodzy, specjaliści w zakresie orientacji przestrzen-nej, czynności dnia codziennego, doboru pomocy optycznych i nieoptycznych oraz tyfloinformatyk.
Terminy dyżurów rehabilitantów w punkcie rehabilitacyjnym w Lipnie:
25.04.2017 r.
1.06.2017 r.
24.08.217 r.
5.10.2017 r.
Terminy dyżurów rehabilitantów w punkcie rehabilitacyjnym w Nakle: 
18.05.2017 r.
6.07.2017 r.
7.09.2017 r
16.11.2017 r.
Każda zainteresowana osoba z terenu województwa kujawsko-pomorskiego może skorzystać ze wsparcia w wybranym przez siebie punkcie rehabilitacyjnym. Z porad-nictwa można korzystać wielokrotnie.
 
Baner z logo PZN, PFRON oraz logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert