Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

„PRZEZ WIEDZĘ DO SAMODZIELNOŚCI”


Od 1.04.2016 Okręg Kujawsko-Pomorski PZN realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Projekt jest skierowany do wszystkich niewidomych i słabo widzących mieszkańców naszego wo-jewództwa oraz członków ich rodzin i/lub opiekunów.
W ramach projektu prowadzone jest poradnictwo i doradztwo rehabilitacyjne w Bydgoszczy, w siedzibie Okręgu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33 oraz w Inowrocławiu w siedzibie Koła Powiatowego PZN przy ul. Najświętszej Maryi Panny 19.
Poradnictwo obejmuje bardzo szeroki zakres tematyczny i każdorazowo  dostosowane jest do in-dywidualnych potrzeb i oczekiwań osób korzystających.
Poradnictwo rehabilitacyjne jest połączone z prezentacją sprzętu rehabilitacyjnego, jak również z instruktażem w zakresie:
- wykonywania czynności dnia codziennego,
- korzystania z białej laski
- korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego,
- korzystania z pomocy optycznych i nieoptycznych (folie optyczne, lupy, powiększalniki, lampy itp.)
- korzystania ze sprzętu tyflotechnicznego
- korzystania ze sprzętu tyfloinformatycznego,
W ramach projektu zorganizujemy 2 spotkania dla osób nowo ociemniałych – jedno w Inowrocła-wiu i jedno w Bydgoszczy, a także wydamy informator dla osób niewidomych i poradnik dla rodzi-ców naszych dzieci podopiecznych. O terminach spotkań i wydawnictwie poinformujemy za po-średnictwem Zarządów Kół Powiatowych.
Zachęcamy Państwa do korzystania z powyższych propozycji
Zapraszamy do punktu rehabilitacyjnego:
1. w Bydgoszczy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 14:00 - wsparcia udzielają instruk-torzy orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, specjaliści w zakresie doboru po-mocy optycznych i nieoptycznych oraz tyfloinformatyk.
2. w Inowrocławiu od wtorku do czwartku w godzinach od 9:00 do 14:00 – poradnictwa  udziela pracownik koła z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością wzro-ku.
Dwa dni w miesiącu, w wyznaczone dni zainteresowane osoby mogą skorzystać ze wsparcia re-habilitacyjnego udzielanego przez  instruktorów orientacji przestrzennej, czynności dnia co-dziennego, specjalistów w zakresie doboru pomocy optycznych i nieoptycznych oraz tyfloin-formatyka.
Terminy dyżurów rehabilitantów w punkcie rehabilitacyjnym w Inowrocławiu:
- 11.05.2016, 25.05.2016
- 8.06.2016, 29.06.2016
- 13.07.2016, 27.07.2016
- 10.08.2016, 24.08.2016
- 14.09.2016, 28.09.2016
- 12.10.2016, 26.10.2016
- 9.11.2016, 23.11.2016
- 7.12.2016, 21.12.2016

Każda zainteresowana osoba z terenu województwa kujawsko-pomorskiego może skorzystać ze wsparcia w wybranym przez siebie punkcie rehabilitacyjnym. Z poradnictwa można korzystać wielo-krotnie.
 

 

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert