Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 „OKO”

Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”. Termin realizacji od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 r.

Jest to drugi okres realizacji umowy wieloletniej w ramach której kontynuujemy wydawanie kwartalnika „OKO”.

W drugim okresie finansowania zostaną wydane 4 kolejne numery, w czterech wersjach. Będziemy wydawać każdy z numerów w następujących ilościach:

• powiększonym drukiem - 1000 egzemplarzy,

• pismem punktowym – 30 egzemplarzy,

• w wersji dźwiękowej na CD (czytanej przez lektora) – 100 sztuk,

• w wersji internetowej.

Czasopismo „OKO” ma charakter informacyjny, a zamieszczane treści dotyczą zarównodziałalności okręgu i 17 kół powiatowych PZN mieszczących się w woj. kuj-pom., propozycji władz lokalnych i jednostek pomocowych skierowanych do osób niepełnosprawnych, promowana jest aktywność kulturalna, społeczna i zawodowa. Zamieszczane są informacje dot. rehabilitacji osób niewidomych, popularyzacji różnych form szkoleń rehabilitacyjnych i zawodowych, działalności duszpasterstwa niewidomych, dobre praktyki dotyczące rehabilitacji społecznej, poradnictwo prawne, informacje dotyczące sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania itp., a także informacje na temat zdrowego stylu życia. Przedstawiane są pasje zainteresowania, sukcesy twórców ze środowiska oraz osiągnięcia niewidomych sportowców.

Czasopismo jest wysyłane z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy drogą pocztową do 3 jednostek Polskiego Związku Niewidomych (Białystok, Wrocław i Szczecin), do kół powiatowych na terenie województwa kuj-pom. i za ich pośrednictwem rozprowadzane wśród osób zainteresowanych, mieszkających na terenie danego powiatu. Wzorem lat ubiegłych wysyłane jest także do niektórych bibliotek, MOPS-ów i PCPR-ów w woj. kuj-pom. oraz do indywidualnych odbiorców z terenu całej Polski (którym trudno jest dotrzeć do okręgów lub kół), drogą pocztową w wybranej, najbardziej dogodnej dla nich wersji: brajlowskiej, czarnodrukowej czy dźwiękowej.

Biuletyn Informacyjny „OKO” jest czasopismem bezpłatnym.

 

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert