Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 

„WIEM WIĘCEJ 2020”

Od 1 maja do 31 grudnia 2020 r. Okręg Kujawsko-Pomorski PZN realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt jest skierowany do wszystkich niewidomych i słabo widzących mieszkańców naszego województwa oraz członków ich rodzin i/lub opiekunów.

W ramach projektu prowadzone jest poradnictwo i doradztwo rehabilitacyjne, w ramach którego udzielane są informacje na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

        Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością wzroku, w celu zwiększenia dostępności do wsparcia, poradnictwo będzie prowadzone w kilku miejscach:

1.   w Bydgoszczy

·        w siedzibie okręgu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33 w każdy dzień roboczy,

·        w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych znajdującym się w centrum miasta przy ul. Gdańskiej 5  - o terminach dyżurów będziemy informować na stronie internetowej stowarzyszenia www.kujawskopomorski.pzn.org.pl w zakładce „Aktualności”

2.   w Świeciu, w siedzibie Koła Powiatowego PZN przy ul. Wojska Polskiego  141 - 1 raz w miesiącu. Informację o konkretnych terminach dyżurów można uzyskać u Prezes Koła pod nr. tel.  515 231 024.

3.   w Grudziądzu, w siedzibie Koła Powiatowego PZN przy ul. Sikorskiego 34/36 - 1 raz w miesiącu. Informację o konkretnych terminach dyżurów można uzyskać u Prezes Koła pod nr. tel.  692 264 089.

W każdym z powiatów odbędzie się po sześć spotkań dla osób zainteresowanych.

        Prowadzone przez rehabilitantów poradnictwo każdorazowo będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób zainteresowanych. 

Poradnictwo będzie połączone z prezentacją sprzętu rehabilitacyjnego, jak również z instruktażem w zakresie:

- wykonywania czynności dnia codziennego,

- korzystania z białej laski,

- korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego,

- korzystania z pomocy optycznych i nieoptycznych,

- nauki pisma punktowego

- korzystania ze sprzętu tyflotechnicznego i tyfloinformatycznego.

        Poradnictwo będzie skierowane także do niepełnosprawnych cudzoziemców zamieszkujących na terenie województwa (w razie potrzeby także w języku niemieckim i angielskim).

Coraz częściej w poczet członków stowarzyszenia przyjmujemy zarówno dzieci, jak i dorosłych obcokrajowców. W szkołach ogólnodostępnych na różnych poziomach edukacji z oddziałami integracyjnymi przybywa dzieci obcojęzycznych, w tym dzieci z dysfunkcją wzroku.

Rodzice  wychowujący niepełnosprawne dziecko, otrzymają porady i aktualne informacje niezbędne w procesie wspierania rozwoju i edukacji niewidomego dziecka.

 

        Każda zainteresowana osoba z terenu województwa kujawsko-pomorskiego może wielokrotnie skorzystać ze wsparcia w wybranym przez siebie punkcie rehabilitacyjnym.

      

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert