Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski ul. Powstańców Wielkopolskich 33,85-090 Bydgoszcz bierze udział w programie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" – edycja 2021.

Informujemy, iż w ramach wyżej wymienionego projektu trwa również rekrutacja osób pełniących funkcję asystenta. Zgodnie z założeniami projektu usługi asystenta mogą świadczyć:
a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
b) osoby posiadające, co najmniej 6- miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Celem projektu jest rozpowszechnienie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Zwiększenie ich samodzielności i niezależności przez prowadzenie usług asystenckich (dostosowanych do wieku, sprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej oraz dysfunkcji zmysłów) podnoszących, jakość życia, ułatwiających ich funkcjonowanie, pełnienie ról społecznych oraz przeciwdziałających izolacji i wykluczeniu.
Beneficjentami zadania będą niepełnosprawne osoby dorosłe, posiadające znaczny lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych. Działania projektowe łącznie obejmą 60 osób. Spośród 60 uczestników Programu ponad 70% stanowić będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i trudnościami z mobilnością i komunikacją.
Beneficjenci zadania objęci będą pomocą asystentów od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.
Uczestnicy projektu otrzymają nieodpłatną pomoc asystenta w szczególności polegająca na:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, stowarzyszenia, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe),
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
c) załatwianiu spraw urzędowych,
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wzrokowej lub/i z niepełnosprawnościami współtowarzyszącymi zainteresowane możliwością skorzystania z usług asystenta oraz osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta prosimy o kontakt pod numer telefonu: 608 423 814 lub 783 602 401.

PROJEKT JEST BEZPŁATNĄ FORMĄ POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM IZOLACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

 

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert