Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

„CENTRUM REHABILITACJI NIEWIDOMYCH

 I SŁABO WIDZĄCYCH”

 

Realizacja projektu od 1 kwietnia 2022  do 31 marca 2025 roku.

Projekt dofinansowany  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2021

pn. „SIĘGAMY PO SUKCES”.

 

v  1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku – I okres realizacji projektu

v  1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku – II okres realizacji projektu

v  1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 roku – III okres realizacji projektu

 

W II okresie realizacji projektu tj. od 1 kwietnia 2023  do 31 marca 2024 roku działaniami projektowymi obejmiemy łącznie 590 osób w tym 6 dzieci.

 

·        505 osób obejmiemy jednorazowym poradnictwa i doradztwa „WARTO WIEDZIEĆ”.

·        85 osób w tym 6 dzieci będzie mogło wielokrotnie korzystać ze wszystkich form wsparcia realizowanych w ramach projektu.

 

Wsparciem grupowym (z zakwaterowaniem) w I okresie realizacji projektu obejmiemy

·        16 liderów

·        8 osób skorzysta z  rehabilitacji podstawowej.

·        4 osoby skorzystają z zajęć tyfloinformatycznych

·        8 osób skorzysta z zajęć z zakresu użytecznych technologii.

 

W RAMACH PROJEKTU PROWADZIMY:

 

v Zajęcia stacjonarne, z zakwaterowaniem i wyżywieniem w ORiS „Homer” w Bydgoszczy, realizowane w grupach 4-osobowych.

1.  Z ZAKRESU REHABILITACJI PODSTAWOWEJ (dla pierwszej grupy zajęcia odbędą się w lipcu, dla drugiej we wrześniu)

Zajęcia tmają na celu nauczenie bezwzrokowych sposobów wykonywania niezbędnych czynności dnia codziennego i samoobsługi z wykorzystaniem pomocy rehabilitacyjnych, oznakowania sprzętu gospodarstwa domowego oraz zapoznanie z zasadami posługiwania się białą laską i przemieszczania się z przewodnikiem.

Zajęcia uwzględniają zagadnienia dotyczące m.in.: modyfikacji i dostosowanie przestrzeni mieszkalnej do potrzeb i możliwości osoby z dysfunkcją wzroku, udogodnień i pomocy ułatwiających wykonywanie codziennych czynności itp. Uczestnicy zajęć otrzymają zestaw zawierający sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy.

 

2.  TYFLOINFORMATYKA - grupa 4-osobowe.

(2 zjazdy po 4 dni – pierwszy zjazd odbędzie się w sierpniu, drugi we wrześniu)

Zajęcia te są przeznaczone są dla osób, które chcą nabyć umiejętności posługiwania się komputerem, podstawowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem w stopniu pozwalającym na swobodną pracę przy komputerze w warunkach domowych.

Głównym celem jest przeszkolenie osób słabo widzących i niewidomych w zakresie obsługi komputera dostosowanego do ich potrzeb.

 

3.  UŻYTECZNE TECHNOLOGIE - 2 grupy

4.  4-osobowe (dla pierwszej grupy zajęcia odbędą się w październiku, dla drugiej we listopadzie)

 

Zajęcia mają na celu nabycie przez osoby z dysfunkcją wzroku umiejętności korzystania z urządzeń mobilnych takich jak smartphone, tablet czy też smartwatch, oraz sprzętu elektronicznego. Zajęcia te przeznaczone są dla beneficjentów, którzy chcą korzystać z dostępu do informacji a także nauczyć wykorzystywać nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny ułatwiający codzienne funkcjonowanie.

 

v     Zajęcia cykliczne

5.  PRZYJAZNY DOM – zajęcia cykliczne

Zajęcia będą miały charakter warsztatów obsługi różnorodnych sprzętów kuchennych, sprzętu AGD, użytkowania przyrządów gospodarstwa domowego, testowania nowości sprzętowych i wypracowywanie bezpiecznych sposobów wykorzystywania przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Zajęcia będą odbywały się w systemie stacjonarnym, 1 raz w miesiącu dla każdej z 2 grup.

 

6.  ZDROWY STYL ŻYCIA

Celem spotkań jest promowanie zdrowego stylu życia w środowisku osób z dysfunkcją wzroku, a zwłaszcza wśród osób chorujących na cukrzycę.

Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu (najczęściej w trzecią środę miesiąca). Na spotkania zapraszamy niewidomych zainteresowanych edukacją zdrowotną oraz członków ich rodzin.

 

7.  WSPARCIE DLA SENIORÓW

Utworzymy grupę wsparcia, którą obejmiemy około 10 osób, dla której będziemy organizować spotkania 2 razy w miesiącu.

Zaproponujemy różne formy spędzania czasu wolnego, m.in. wspólne spacery do miejsc atrakcyjnych, nowych, zmienionych, oraz do placówek kultury.  

 

8.  SEKCJA TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI

Celem spotkań jest rozwijanie inwencji twórczej osób niewidomych i słabo widzących, upowszechnianie aktywnych form rehabilitacji. Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze odbywać się będą w 2 grupach 4-osobowych.

 

9.  W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – zajęcia

usprawniające. Będą odbywały 1 raz w tygodniu

Celem tej formy wsparcia jest podniesienie sprawności fizycznej przede wszystkim u starszych osób niewidomych i słabo widzących. co ma przyczynić  się wzrostu aktywności społecznej i poprawy jakości życia tej grupy osób.

 

10.             KAWIARENKA PODRÓŻNIKA

Celem tej formy wsparcia jest umożliwienie osobom niewidomym poznanie interesujących miejsc w Polsce i na świecie. Na spotkania będą zapraszane osoby, które zechcą podzielić się swoją pasją i doświadczeniem podróżniczym. Będzie można opowiedzieć o swoich podróżach, pokazać zdjęcia, pamiątki itp. Będą  prezentowane filmy w dostępnej formie.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu z przerwą wakacyjną w sierpniu.

 

v     Spotkania jednorazowe

 

11.             SPOTKANIE DLA NOWO OCIEMNIAŁYCH

Spotkanie ma na celu wyposażenie uczestników w informacje istotne dla osób z niepełnosprawnością wzroku: ulgi, przywileje, programy celowe,  sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy itp. Celem tej formy wsparcia jest także wzrost wiedzy dotyczącej prawidłowego udzielania wsparcia niepełnosprawnemu członkowi rodziny oraz zrozumienie jego trudności i możliwości.

 

12.             SPOTKANIIA DLA ANIMATORÓW

W każdym roku zostanie zorganizowane jedno spotkanie dwudniowe, w którym wezmą udział osoby, które włączyły się w aktywną działalność na rzecz środowiska niewidomych w społeczności lokalnej.

 

 

 Harmonogram

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert