Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 

 „OKO”

Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”.

Od 1 kwietnia 2020 rozpoczęliśmy trzeci, ostatni okres realizacji projektu, którego termin zakończenia przypadnie na dzień 31 marca 2021 r.

Jeśli wszystko ułoży się pomyślnie, to jesienią złożymy wniosek do PFRON na kolejny projekt, w ramach którego będziemy mogli kontynuować wydawanie Okręgowego Biuletynu Informacyjnego „OKO”.

W trzecim okresie finansowania zostaną wydane 4 kolejne numery, w czterech wersjach.

• powiększonym drukiem - 1000 egzemplarzy,

• pismem punktowym – 30 egzemplarzy,

• w wersji dźwiękowej na CD  – 100 sztuk,

• w wersji internetowej dostępnej na stronie www.kujawskopomorski.pzn.org.pl w zakładce „Czasopisma”. Biuletyn „OKO” wysyłamy aktualnie do ponad 400 czytelników z terenu całej Polski drogą pocztową w wybranej, najbardziej dogodnej dla nich wersji: brajlowskiej, czarnodrukowej czy dźwiękowej.

Ze względu na wysoką cenę wydruku biuletynu „OKO” w wersji brajlowskiej wydajemy jedynie 30 egzemplarzy. Czasopismo w tej wersji wysyłamy jedynie do osób niewidomych mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

„OKO” wysyłane jest do kół powiatowych na terenie naszego województwa i za ich pośrednictwem rozprowadzane wśród osób zainteresowanych, mieszkających na terenie danego powiatu. Wzorem lat ubiegłych wysyłane jest także do zainteresowanych bibliotek, MOPS-ów i PCPR-ów w naszym województwie. Biuletyn Informacyjny „OKO” jest czasopismem bezpłatnym.

 

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert