Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 „CENTRUM REHABILITACJI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH”

 

Realizacja projektu od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2022 roku.

 

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku – I okres realizacji projektu

1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku – II okres realizacji projekt

1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku – III okres realizacji projektu

 

W II okres realizacji projektu tj. od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku działaniami projektowymi obejmiemy łącznie 860 osób w tym 8 dzieci.

       700 osób obejmiemy jednorazowym poradnictwa i doradztwa „WARTO WIEDZIEĆ”.

       160 osób w tym 8 dzieci będzie mogło wielokrotnie korzystać ze wszystkich form wsparcia realizowanych w ramach projektu. 

  Wsparciem grupowym (z zakwaterowaniem) w II okresie realizacji projektu obejmiemy 

       20 liderów

       16 osób skorzysta z rehabilitacji podstawowej.

       20 osób skorzysta z zajęć tyfloinformatycznycznych 

       16 osób skorzysta z zajęć z zakresu technologii mobilnych.

 W RAMACH PROJEKTU PROWADZIMY: 

 Zajęcia stacjonarne, pięciodniowe z zakwaterowaniem i wyżywieniem w ORiS „Homer” w Bydgoszczy, realizowane w grupach 4-osobowych.

1. Z ZAKRESU REHABILITACJI PODSTAWOWEJ 

 Zajęcia te mają na celu nauczenie bezwzrokowych sposobów wykonywania niezbędnych czynności dnia codziennego i samoobsługi z wykorzystaniem pomocy rehabilitacyjnych, oznakowania sprzętu gospodarstwa domowego oraz zapoznanie z zasadami posługiwania się białą laską i przemieszczania się z przewodnikiem.

Zajęcia uwzględniają zagadnienia dotyczące m.in.: sposobów radzenia sobie z pracami porządkowymi, robienia zakupów, samodzielnego przygotowywania posiłków, nakrywania stołu itp. Uczestnicy zajęć otrzymają pakiet rehabilitacyjny. 

 
2. ZAJĘCIA TYFLOINFORMATYCZNE- 5 grup 4osobowych .(2 zjazdy po 5 dni) 

 Zajęcia te są przeznaczone są dla osób, które chcą nabyć umiejętności posługiwania się komputerem, podstawowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem w stopniu pozwalającym na swobodną pracę przy komputerze w warunkach domowych. Głównym celem jest przeszkolenie osób słabo widzących i niewidomych w zakresie obsługi komputera dostosowanego do ich potrzeb. 

 
 3. TECHNOLOGIE MOBILNE - 4 GRUPY 4-OSOBOWE, 

 Zajęcia mają na celu nabycie przez osoby z dysfunkcją wzroku umiejętności korzystania z urządzeń mobilnych takich jak Smartphone, Tablet czy też smartwatch. Zajęcia te przeznaczone są dla beneficjentów, którzy chcą korzystać z dostępu do informacji a także nauczyć posługiwać się sprzętem mobilnym przy wykonywaniu codziennych czynności. Każdy beneficjent chcący uczestniczyć w zajęciach musi posiadać jedno z urządzeń mobilnych a grupy będą ustalane na podstawie systemu operacyjnego znajdującego się na tych urządzeniach. 

 
 4. ZDROWY STYL ŻYCIA 

 Celem spotkań jest promowanie zdrowego stylu życia w środowisku osób z dysfunkcją wzroku, a zwłaszcza wśród osób chorujących na cukrzycę.

Spotkania odbywają się w trzecią środę miesiąca (od kwietnia do grudnia z przerwą w lipcu) o godz.11.00 w lokalu przy ul. Krasińskiego 3a w Bydgoszczy. Na spotkania zapraszamy niewidomych zainteresowanych edukacją zdrowotną oraz członków ich rodzin. 

 
 5. GRUPOWE     SPOTKANIA  DLA         SENIORÓW I SAMOTNYCH 

 Podczas spotkań uczestnicy otrzymają informacje na temat oferowanych form rehabilitacji, programach celowych, nowym sprzęcie rehabilitacyjnym ułatwiających funkcjonowanie, oraz dowiedzą się w jaki sposób mogą atrakcyjnie spędzić czas wolny. Spotkania odbywają się w drugą niedzielę wyznaczonego miesiąca ok. godziny 15:15.

 
 6. SEKCJA TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI 

 Celem spotkań jest rozwijanie inwencji twórczej osób niewidomych i słabo widzących, upowszechnianie aktywnych form rehabilitacji. Prowadzone będą raz w miesiącu (z przerwą w lipcu i sierpniu) zajęcia plastyczno-rękodzielnicze, mające na celu rozwijanie spostrzegawczości i uwagi. 

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, od kwietnia do marca z przerwą wakacyjną.

 

7. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – zajęcia usprawniające. Będą odbywały 1 raz w tygodniu. To innowacyjna forma wsparcia, o którą wzbogacamy ofertę naszej placówki. Celem tej formy wsparcia jest podniesienie sprawności fizycznej u przede wszystkim starszych osób niewidomych i słabo widzących. 

 

8. KAWIARENKA PODRÓŻNIKA 

 Celem tej formy wsparcia jest umożliwienie osobom niewidomym poznanie interesujących miejsc w Polsce i na świecie. Udział w spotkaniach ma na celu przedstawienie ciekawych zakątków, wyposażenie zainteresowanych w jak najwięcej informacji o danym miejscu. Na spotkania będą zapraszane osoby, które zechcą podzielić się swoją pasją i doświadczeniem podróżniczym. Będzie można opowiedzieć o swoich podróżach, pokazać zdjęcia, pamiątki itp. Będą prezentowane filmy w dostępnej formie. 

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, od kwietnia do marca z przerwą wakacyjną.

 
INDYWIDUALNE FORMY REHABILITACJI

  a)          z zakresu rehabilitacji podstawowej obejmujące poznanie zasad i technik bezpiecznego poruszania się z białą laską, obsługi sprzętu rehabilitacyjnego codziennego użytku, podstaw pisma punktowego oraz doboru pomocy optycznych i nieoptycznych 

 b)         konsultacje tyfloinformatyczne z zakresu korzystania ze sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania dla osób niewidomych i słabo widzących. Zajęcia te mają na celu wzrost samodzielności w posługiwaniu się sprzętem komputerowym z wykorzystaniem oprogramowania przystosowanym dla osób z dysfunkcją wzroku oraz podnoszenie umiejętności pozyskiwania informacji z sieci internetowej.
 
 c) rehabilitacja wzroku

 Celem tej formy wsparcia jest dokonanie funkcjonalnej oceny widzenia, co pozwoli lepiej zrozumieć sytuację, potrzeby i możliwości edukacyjne i zawodowe osób słabo widzących. Korzystający z tej formy rehabilitacji uzyskają informację, w jaki sposób stymulować wzrok, aby był w pełni wykorzystywany, jakie oprzyrządowanie optyczne i nieoptyczne będzie pomocne w codziennym funkcjonowaniu.

 

 d). Rozwijanie czytelnictwa osób niewidomych - prowadzenie biblioteki, wybór i nagrywanie książek mówionych oraz wypożyczanie odtwarzaczy.

 
 
PORADNICTWA I DORADZTWA REHABILITACYJNE

 

Celem tej formy wsparcia jest zwiększenie samodzielności oraz aktywności osób niewidomych i słabo widzących w życiu społecznym poprzez udzielanie poradnictwa i informacji w różnym zakresie:

Poradnictwo rehabilitacyjne, socjalno-bytowe itp.

wsparcie tyflopedagogiczne skierowane do rodziców niewidomych dzieci oraz młodzieży 

indywidualne wsparcie psychologiczne mające na celu doraźną pomoc osobom niewidomym i słabo widzącym w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności, a także przezwyciężenie oporów w rehabilitacji wynikających z niezrozumienia potrzeb osób z dysfunkcją wzroku

konsultacje prawne

Celem jest zapewnienie dostępu do bezpłatnej, fachowej pomocy prawnej. Zakres udzielanych porad będzie bardzo szeroki. Porady prawne udzielane są w każdy drugi wtorek miesiąca. Na spotkanie z prawnikiem należy zapisać się telefonicznie pod nr 52 341-32-81 

 

Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są w Kołach Powiatowych PZN oraz w Okręgu pod nr tel.  

52/341 32 81 oraz   508 008 493

 

 Serdecznie Państwa zachęcamy do korzystania z oferowanych form wsparcia.
Harmonogram 
Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert