Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 

„CENTRUM REHABILITACJI NIEWIDOMYCH  I SŁABO WIDZĄCYCH”

 

Realizacja projektu od 1 kwietnia 2022  do 31 marca 2025 roku.

Projekt dofinansowany  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2021  pn. „SIĘGAMY PO SUKCES”.

 

1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku – I okres realizacji projektu

 

1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku – II okres realizacji projektu

1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 roku – III okres realizacji projektu

 

W III okresie realizacji projektu tj. od 1 kwietnia 2024  do 31 marca 2025 roku działaniami projektowymi obejmiemy łącznie 630 osób w tym 6 dzieci.

555 osób obejmiemy jednorazowym poradnictwa i doradztwa „WARTO WIEDZIEĆ”.

75 osób w tym 6 dzieci będzie mogło wielokrotnie korzystać ze wszystkich form wsparcia realizowanych w ramach projektu.

 

Wsparciem grupowym (z zakwaterowaniem) w I okresie realizacji projektu obejmiemy

16 liderów

8 osób skorzysta z  rehabilitacji podstawowej.

4 osoby skorzystają z zajęć tyfloinformatycznych

8 osób skorzysta z zajęć z zakresu użytecznych technologii.

 

W RAMACH PROJEKTU PROWADZIMY:

 

Zajęcia stacjonarne, z zakwaterowaniem i wyżywieniem w ORiS „Homer” w Bydgoszczy, realizowane w grupach 4-osobowych.

Z ZAKRESU REHABILITACJI PODSTAWOWEJ (dla pierwszej grupy zajęcia odbędą się w czerwcu, dla drugiej w październiku).

Zajęcia te mają na celu nauczenie bezwzrokowych sposobów wykonywania niezbędnych czynności dnia codziennego i samoobsługi z wykorzystaniem pomocy rehabilitacyjnych, oznakowania sprzętu gospodarstwa domowego oraz zapoznanie z zasadami posługiwania się białą laską i przemieszczania się z przewodnikiem.

Zajęcia uwzględniają zagadnienia dotyczące m.in.: modyfikacji i dostosowanie przestrzeni mieszkalnej do potrzeb i możliwości osoby z dysfunkcją wzroku, udogodnień i pomocy ułatwiających wykonywanie codziennych czynności itp. Uczestnicy zajęć otrzymają zestaw zawierający sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy.

 

TYFLOINFORMATYKA - grupa 4-osobowe.

(2 zjazdy po 4 dni – pierwszy zjazd odbędzie się w sierpniu, drugi we wrześniu)

Zajęcia te są przeznaczone są dla osób, które chcą nabyć umiejętności posługiwania się komputerem, podstawowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem w stopniu pozwalającym na swobodną pracę przy komputerze w warunkach domowych.

Głównym celem jest przeszkolenie osób słabo widzących i niewidomych w zakresie obsługi komputera dostosowanego do ich potrzeb.

 

UŻYTECZNE TECHNOLOGIE - 2 grupy

4-osobowe (dla pierwszej grupy zajęcia odbędą się w październiku, dla drugiej we listopadzie)

 

Zajęcia mają na celu nabycie przez osoby z dysfunkcją wzroku umiejętności korzystania z urządzeń mobilnych takich jak smartphone, tablet czy też smartwatch, oraz sprzętu elektronicznego. Zajęcia te przeznaczone są dla beneficjentów, którzy chcą korzystać z dostępu do informacji a także nauczyć wykorzystywać nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny ułatwiający codzienne funkcjonowanie.

 

Zajęcia cykliczne

PRZYJAZNY DOM – zajęcia cykliczne

Zajęcia będą miały charakter warsztatów obsługi różnorodnych sprzętów kuchennych, sprzętu AGD, użytkowania przyrządów gospodarstwa domowego, testowania nowości sprzętowych i wypracowywanie bezpiecznych sposobów wykorzystywania przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Zajęcia będą odbywały się w systemie stacjonarnym, 1 raz w miesiącu dla każdej z 2 grup.

 

ZDROWY STYL ŻYCIA

Celem spotkań jest promowanie zdrowego stylu życia w środowisku osób z dysfunkcją wzroku, a zwłaszcza wśród osób chorujących na cukrzycę.

Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu (najczęściej w trzecią środę miesiąca). Na spotkania zapraszamy niewidomych zainteresowanych edukacją zdrowotną oraz członków ich rodzin.

 

WSPARCIE DLA SENIORÓW

Utworzymy grupę wsparcia, którą obejmiemy około 10 osób, dla której będziemy organizować spotkania 2 razy w miesiącu.

Zaproponujemy różne formy spędzania czasu wolnego, m.in. wspólne spacery do miejsc atrakcyjnych, nowych, zmienionych, oraz do placówek kultury.  

 

SEKCJA TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI

Celem spotkań jest rozwijanie inwencji twórczej osób niewidomych i słabo widzących, upowszechnianie aktywnych form rehabilitacji. Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze odbywać się będą w 2 grupach 4-osobowych, 1 raz w miesiącu dla każdej z 2 grup.

 

 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – zajęcia

usprawniające. Będą odbywały 1 raz w tygodniu

Celem tej formy wsparcia jest podniesienie sprawności fizycznej przede wszystkim u starszych osób niewidomych i słabo widzących. co ma przyczynić  się do  wzrostu aktywności społecznej i poprawy jakości życia tej grupy osób. Zajęcia odbywać się będą w wybrane piątki 2-3 razy w miesiącu w dwóch grupach.

 

KAWIARENKA PODRÓŻNIKA

Celem tej formy wsparcia jest umożliwienie osobom niewidomym poznanie interesujących miejsc w Polsce i na świecie. Na spotkania będą zapraszane osoby, które zechcą podzielić się swoją pasją i doświadczeniem podróżniczym. Będzie można opowiedzieć o swoich podróżach, pokazać zdjęcia, pamiątki itp. Będą  prezentowane filmy w dostępnej formie.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu z przerwą wakacyjną w sierpniu.

 

Spotkania jednorazowe

 

SPOTKANIE DLA NOWO OCIEMNIAŁYCH (zaplanowane zostało na maj)

Spotkanie ma na celu wyposażenie uczestników w informacje istotne dla osób z niepełnosprawnością wzroku: ulgi, przywileje, programy celowe,  sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy itp. Celem tej formy wsparcia jest także wzrost wiedzy dotyczącej prawidłowego udzielania wsparcia niepełnosprawnemu członkowi rodziny oraz zrozumienie jego trudności i możliwości.

 

SPOTKANIIA DLA ANIMATORÓW (zaplanowane zostało na styczeń 2025).

W każdym roku zostanie zorganizowane jedno spotkanie dwudniowe, w którym wezmą udział osoby, które włączyły się w aktywną działalność na rzecz środowiska niewidomych w społeczności lokalnej.

Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą przepisów regulujących sytuację osoby z niepełnosprawnością i innych zagadnień istotnych dla efektywnego wsparcia osób niewidomych i słabo widzących.

Zostaną zapoznani z ofertami rehabilitacyjnymi skierowanymi do osób z niepełnosprawnością wzroku, możliwościami ich usprawnienia,

 

INDYWIDUALNE FORMY REHABILITACJI (będą realizowane w terminach i godzinach uzgodnionych z zainteresowanymi)

          a) z zakresu rehabilitacji podstawowej obejmujące poznanie zasad i technik bezpiecznego poruszania się z białą laską, obsługi sprzętu rehabilitacyjnego codziennego użytku, podstaw pisma punktowego oraz doboru pomocy optycznych i nieoptycznych

         b) nowoczesne technologie z zakresu korzystania ze sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania dla osób niewidomych i słabo widzących oraz z urządzeń mobilnych.

        c) Indywidualne konsultacje dla animatorów lokalnych - przede wszystkim w zakresie form wsparcia osób z niepełnosprawnością wzroku, nowości w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy optycznych, zmian w regulacjach prawnych itp. 

                d). biblioteka książki mówionej - wybór i nagrywanie książek mówionych oraz wypożyczanie odtwarzaczy.

e). orientacja przestrzenna – W III okresie realizacji projektu 6 najbardziej potrzebujących osób może skorzystać z instruktażu w zakresie orientacji przestrzennej oraz pomocy w dotarciu do określonych miejsc (według potrzeb).

     

PORADNICTWA I DORADZTWA REHABILITACYJNE

Celem tej formy wsparcia jest zwiększenie samodzielności oraz aktywności osób niewidomych i słabo widzących w życiu społecznym poprzez udzielanie poradnictwa i informacji w różnym zakresie:

Poradnictwo rehabilitacyjne, socjalno-bytowe itp.

wsparcie tyflopedagogiczne skierowane do rodziców niewidomych dzieci oraz młodzieży

indywidualne wsparcie psychologiczne - mające na celu doraźną pomoc osobom niewidomym i słabo widzącym w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności, a także przezwyciężenie oporów w rehabilitacji wynikających z niezrozumienia potrzeb osób z dysfunkcją wzroku

konsultacje prawne - Celem jest zapewnienie dostępu do bezpłatnej, fachowej pomocy prawnej. Zakres udzielanych porad będzie bardzo szeroki. Porady prawne udzielane są w każdy drugi wtorek miesiąca. Na spotkanie z prawnikiem należy zapisać się telefonicznie pod nr 52 341-32-81

 

Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są pod nr tel.

508 008 493

 Harmonogram Projetu

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert