Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 

„CENTRUM REHABILITACJI NIEWIDOMYCH

 I SŁABO WIDZĄCYCH”

 

Realizacja projektu od 1 kwietnia 2019  do 31 marca 2022 roku.

Projekt dofinansowany  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

 v  1 kwietnia 2019  do 31 marca 2020 roku – I okres realizacji projektu

 v  1 kwietnia 2020  do 31 marca 2021 roku – II okres realizacji projektu

v  1 kwietnia 2021  do 31 marca 2022 roku – III okres realizacji projektu 

W III okresie realizacji projektu tj. od 1 kwietnia 2021  do 31 marca 2022 roku działaniami projektowymi obejmiemy łącznie 830 osób w tym 8 dzieci.

  • 670 osób obejmiemy jednorazowym poradnictwa i doradztwa „WARTO WIEDZIEĆ”.
  • 160 osób w tym 8 dzieci będzie mogło wielokrotnie korzystać ze wszystkich form wsparcia realizowanych w ramach projektu.

 Wsparciem grupowym (z zakwaterowaniem) w III okresie realizacji projektu obejmiemy

·        20 liderów

·        16 osób skorzysta z  rehabilitacji podstawowej.

·        12 osób skorzysta z zajęć tyfloinformatycznych

·        18 osób skorzysta z zajęć z zakresu technologii mobilnych.

 W RAMACH PROJEKTU PROWADZIMY:

 

Zajęcia stacjonarne, z zakwaterowaniem i wyżywieniem w ORiS „Homer” w Bydgoszczy, realizowane w grupach  3/4-osobowych.

1.  Z ZAKRESU REHABILITACJI PODSTAWOWEJ

Zajęcia te mają na celu nauczenie bezwzrokowych sposobów wykonywania niezbędnych czynności dnia codziennego i samoobsługi z wykorzystaniem pomocy rehabilitacyjnych, oznakowania sprzętu gospodarstwa domowego oraz zapoznanie z zasadami posługiwania się białą laską i przemieszczania się z przewodnikiem.

Zajęcia uwzględniają zagadnienia dotyczące m.in.: sposobów radzenia  sobie z pracami porządkowymi, robienia zakupów, samodzielnego przygotowywania posiłków, nakrywania stołu itp. Uczestnicy zajęć otrzymają pakiet rehabilitacyjny.

 

2.  ZAJĘCIA TYFLOINFORMATYCZNE - 4 grupy 3

osobowe.(2 zjazdy po 4 dni)

Zajęcia te są przeznaczone są dla osób, które chcą nabyć umiejętności posługiwania się komputerem, podstawowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem w stopniu pozwalającym na swobodną pracę przy komputerze w warunkach domowych.

Głównym celem jest przeszkolenie osób słabo widzących i niewidomych w zakresie obsługi komputera dostosowanego do ich potrzeb.

 

3.  TECHNOLOGIE MOBILNE - 6 GRUP

3-OSOBOWYCH,

Zajęcia mają na celu nabycie przez osoby z dysfunkcją wzroku umiejętności korzystania z urządzeń mobilnych takich jak Smartphone, Tablet czy też smartwatch. Zajęcia te przeznaczone są dla beneficjentów, którzy chcą korzystać z dostępu do informacji a także nauczyć posługiwać się sprzętem mobilnym przy wykonywaniu codziennych czynności. Każdy beneficjent chcący uczestniczyć w zajęciach musi posiadać jedno z urządzeń mobilnych a grupy będą ustalane na podstawie systemu operacyjnego znajdującego się na tych urządzeniach.

 

4.  ZDROWY STYL ŻYCIA

Celem spotkań jest promowanie zdrowego stylu życia w środowisku osób z dysfunkcją wzroku, a zwłaszcza wśród osób chorujących na cukrzycę.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu (najczęściej w trzecią środę miesiąca). Na spotkania zapraszamy niewidomych zainteresowanych edukacją zdrowotną oraz członków ich rodzin.

 

5.  GRUPOWE SPOTKANIA DLA SENIORÓW

I SAMOTNYCH

Podczas spotkań uczestnicy otrzymają informacje na temat oferowanych form rehabilitacji, programach celowych, nowym sprzęcie rehabilitacyjnym ułatwiających funkcjonowanie, oraz dowiedzą się w jaki sposób mogą atrakcyjnie spędzić czas wolny. Spotkania odbywają się w drugą niedzielę miesiąca (z przerwą w lipcu i sierpniu)

 

6.  SEKCJA TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI

Celem spotkań jest rozwijanie inwencji twórczej osób niewidomych i słabo widzących, upowszechnianie aktywnych form rehabilitacji. Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze prowadzone odbywają się raz w miesiącu, od kwietnia do marca z przerwą wakacyjną.

 

7.  W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – zajęcia

usprawniające. Będą odbywały 1 raz w tygodniu.

Celem tej formy wsparcia jest podniesienie sprawności fizycznej przede wszystkim u starszych osób niewidomych i słabo widzących. co ma przyczynić  się wzrostu aktywności społecznej i poprawy jakości życia tej grupy osób.

 

8.  KAWIARENKA PODRÓŻNIKA

Celem tej formy wsparcia jest umożliwienie osobom niewidomym poznanie interesujących miejsc w Polsce i na świecie. Na spotkania będą zapraszane osoby, które zechcą podzielić się swoją pasją i doświadczeniem podróżniczym. Będzie można opowiedzieć o swoich podróżach, pokazać zdjęcia, pamiątki itp. Będą  prezentowane filmy w dostępnej formie.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu z przerwą wakacyjną w sierpniu.

 

9.  BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Celem tej formy wsparcia jest zwiększenie samodzielności poprzez nabycie wiedzy w zakresie orientacji przestrzennej i „oswajanie” miejsc użyteczności publicznej, miejsc rekreacji i wypoczynku itp. Uczestnicy wspólnie z rehabilitantami poznają te miejsca, które służą społeczności lokalnej, punkty orientacyjne, najbezpieczniejsze szlaki komunikacyjne prowadzące do tych miejsc itp. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

 

10.             SPOTKANIE DLA NOWO OCIEMNIAŁYCH

Spotkanie ma na celu wyposażenie uczestników w informacje istotne dla osób z niepełnosprawnością wzroku: ulgi, przywileje, programy celowe,  sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy itp. Celem tej formy wsparcia jest także wzrost wiedzy dotyczącej prawidłowego udzielania wsparcia niepełnosprawnemu członkowi rodziny oraz zrozumienie jego trudności i możliwości.

 

INDYWIDUALNE FORMY REHABILITACJI

          a) z zakresu rehabilitacji podstawowej obejmujące poznanie zasad i technik bezpiecznego poruszania się z białą laską, obsługi sprzętu rehabilitacyjnego codziennego użytku, podstaw pisma punktowego oraz doboru pomocy optycznych i nieoptycznych

 

         b) konsultacje tyfloinformatyczne z zakresu korzystania ze sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania dla osób niewidomych i słabo widzących oraz z urządzeń mobilnych.

        c) Indywidualne konsultacje dla animatorów lokalnych - przede wszystkim w zakresie form wsparcia osób z niepełnosprawnością wzroku, nowości w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy optycznych, zmian w regulacjach prawnych itp. 

       d). Rozwijanie czytelnictwa osób niewidomych - prowadzenie biblioteki, wybór i nagrywanie książek mówionych oraz wypożyczanie odtwarzaczy.

     

PORADNICTWA I DORADZTWA REHABILITACYJNE

Celem tej formy wsparcia jest zwiększenie samodzielności oraz aktywności osób niewidomych i słabo widzących w życiu społecznym poprzez udzielanie poradnictwa i informacji w różnym zakresie:

  • Poradnictwo rehabilitacyjne, socjalno-bytowe itp.
  • wsparcie tyflopedagogiczne skierowane do rodziców niewidomych dzieci oraz młodzieży
  • indywidualne wsparcie psychologiczne mające na celu doraźną pomoc osobom niewidomym i słabo widzącym w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności, a także przezwyciężenie oporów w rehabilitacji wynikających z niezrozumienia potrzeb osób z dysfunkcją wzroku
  • konsultacje prawne
  • Celem jest zapewnienie dostępu do bezpłatnej, fachowej pomocy prawnej. Zakres udzielanych porad będzie bardzo szeroki. Porady prawne udzielane są w każdy drugi wtorek miesiąca. Na spotkanie z prawnikiem należy zapisać się telefonicznie pod nr 52 341-32-81

 

Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są

52/341 32 81 oraz  508 008 493

 

Serdecznie Państwa zachęcamy do korzystania
z oferowanych form wsparcia.

 

HARMONOGRAM 

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert