Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 "OKO"

Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”. Termin realizacji  - od 1 kwietnia  2018 do 31 marca  2019 r. 

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym (niewidomym i słabo widzącym) dostępu do informacji poprzez opracowywanie i wydawanie Biuletynu Informacyjnego Kujaw i Pomorza „OKO” w formach dostępnych osobom z niepełnosprawnością wzroku: drukiem powiększonym, pismem punktowym Braille’a, na nośnikach elektronicznych oraz jako wydawnictwo internetowe.

Jest to projekt wieloletni. W pierwszym okresie finansowania zostanie wydanych 5 kolejnych numerów naszego kwartalnika, który ukazuje się już od 2002 roku, w czterech wersjach. W ramach konkursu możliwe było zwiększenie nakładu czasopisma. Będziemy wydawać każdy z numerów w następujących ilościach:  

• powiększonym drukiem  - 1000 egzemplarzy 

• pismem punktowym – 30 egzemplarzy, 

• w wersji dźwiękowej na CD (czytanej przez lektora) – 100 sztuk 

• w wersji internetowej. 

Czasopismo OKO ma charakter informacyjny a zamieszczane treści dotyczą zarówno

działalności Okręgu i 18 Kół Powiatowych PZN mieszczących się w woj. kuj-pom., propo-zycji władz lokalnych i jednostek pomocowych skierowanych do osób niepełnosprawnych, promowana jest aktywność kulturalna, społeczna i zawodowa. Zamieszczane są informacje dot. rehabilitacji osób niewidomych, popularyzacji różnych form szkoleń rehabilitacyjnych  i zawodowych, działalności duszpasterstwa niewidomych, „dobre praktyki” dotyczące reha-bilitacji  społecznej, poradnictwo prawne, informacje dotyczące sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania itp. a  także informacje na temat zdrowego stylu życia. Przedstawiane są pasje, zainteresowania, sukcesy twórców ze środowiska oraz osiągnięcia niewidomych sportowców. 

Poprzez wydawanie kwartalnika będziemy docierać z aktualnymi informacjami i

poradami związanymi z rehabilitacją, zdrowiem, kulturą, nowościami w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego do jak największej liczby niewidomych i słabo widzących oraz osób związanych ze środowiskiem (najbliższego otoczenia osób niewidomych, wolontariuszy, nauczy-cieli itp.) na terenie całej Polski.

Czasopismo będzie wysyłane z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy drogą pocztową do 3 jednostek Polskiego Związku Niewidomych (Białystok, Wrocław i Szczecin), do Kół Powiatowych na terenie województwa kuj-pom. i za ich pośrednictwem będzie rozprowadzane wśród osób zainteresowanych, mieszkających na terenie danego powiatu. Wzorem lat  wysyłane będzie także do MOPS-ów i PCPR-ów w woj. kuj-pom. (tam trafiają osoby niepełnosprawne poszukujące pomocy i wsparcia).

Kwartalnik będzie także wysyłany do indywidualnych odbiorców (którym trudno jest do-trzeć do Okręgów lub Kół), drogą pocztową w wybranej, najbardziej dogodnej dla nich wer-sji: brajlowskiej, czarnodrukowej czy dźwiękowej. 

Biuletyn Informacyjny „OKO” jest czasopismem bezpłatnym. 

 

 

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert